Kulturarvs-IT Ansökan

 • OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret.
  Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan. 

 • Organisationsnummer måste ha formatet XXXXXX-XXXX
  Tecken kvar
 • Kontotyp
 • Tecken kvar
 • Se förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT
 • Arbetsledaren arbetar:
 • Tecken kvar
 • Bilagan begär månadslön, semsterers, sociala avgifter och beräknar en årskostnad