Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete

 • OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret.
  Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

 • Bidraget till kulturarvsarbete riktar sig huvudsakligen till civilsamhällets organisationer. Kommunala bolag kan söka bidraget, men kommer inte att prioriteras.
 • Organisationsform
 • Organisationens inriktning
 • Organisationens inriktning
 • Organisationsnummer måste ha formatet XXXXXX-XXXX
  Tecken kvar
 • Kontotyp
  Vi ser gärna att ni i första hand uppger Plusgiro eller Bankgiro.
 • Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering:
 • Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs:
 • Har organisationen tidigare fått bidrag från Riksantikvarieämbetet?
 • Skriv diarienummer, alternativt år och/eller projektets namn om diarienummer saknas.
 • Tecken kvar
 • Endast om detta är applicerbart på er verksamhet
 • Tecken kvar
 • Projektets inriktning
 • Omfattar projektet avlönat arbete
 • Tecken kvar