Bidrag till kulturarv - slutredovisning

  • OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret.
    Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

  • Endast PDF, Word & Excel
  • Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.