Ansökan Ideella Organisationer

 • OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret.
  Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

 • Organisationen söker
 • Tecken kvar
 • Kontotyp
 • Organisationsnummer måste ha formatet XXXXXX-XXXX
  Tecken kvar
 • Organisationen är demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • Organisationen är en stiftelse
 • Organisationen är i fråga om medlemskap öppen för alla eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar
 • Organisationen är riksomfattande
 • Tecken kvar
 • Organisationen bedriver en verksamhet av nationellt intresse
 • Tecken kvar
 • Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
  • Har organisationens ekonomi granskats av en revisor som är:
  • Tecken kvar
  • Tecken kvar
    • Tecken kvar
    • Tecken kvar
    • Tecken kvar